Zmiana zaczyna się dzisiaj! Zadzwoń do nas: +48 666 244 544

Data publikacji: 25 Kwiecień 2017

Zapytanie ofertowe 1/2017/2020 dotyczące usługi usługi cateringu dla dzieci korzystających z opieki w żłobku Nasze Smyki, w ramach projektu pt. „Rodzina i praca to się opłaca!”, nr RPMP.08.05.00-12-0202/16.

Data publikacji: 3.06.2016 r.

 

Ogłoszenie nr 1/BB

W związku z realizacją projektu Przedszkole Bąbelki – szansą na integrację dzieci w wieku 2,5 – 5 lat współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Agata Lapierr-Mróz, Anita Kawczyńska, Krzysztof Wojdat Spółka Cywilna Bąbelki prowadzi procedurę w trybie określonym w §11 ust. 3 umowy o dofinansowanie projektu (rozeznanie rynku).

Rozeznanie rynku dotyczy najmu lokalu dostosowanego do potrzeb prowadzenia przedszkola dla 60 dzieci na terenie gminy Łomianki.

Termin składania ofert upływa 10.06.2016 r.

Rozeznanie rynku
Załącznik nr 1 – druk oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie dot. braku powiązań

Data publikacji: 01.08.2016

 

Ogłoszenie nr 2/BB

W związku z realizacją projektu Przedszkole Bąbelki – szansą na integrację dzieci w wieku 2,5 – 5 lat współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Akademia Projektów Canviar Anna Krakowiak-Rusocka prowadzi procedurę w trybie określonym w §11 ust. 3 umowy o dofinansowanie projektu (rozeznanie rynku).

Rozeznanie rynku dotyczy realizacji grupowych zajęć tanecznych dla 60 dzieci w przedszkolu Bąbelkowa Akademia mieszczącym się na terenie gminy Łomianki w okresie realizacji projektu.

Termin składania ofert upływa 10.08.2016 r.

Rozeznanie rynku
Załącznik nr 1 – druk oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie dot. braku powiązań

Data publikacji: 01.08.2016

 

Ogłoszenie nr 3/BB

W związku z realizacją projektu Przedszkole Bąbelki – szansą na integrację dzieci w wieku 2,5 – 5 lat współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Akademia Projektów Canviar Anna Krakowiak-Rusocka prowadzi procedurę w trybie określonym w §11 ust. 3 umowy o dofinansowanie projektu (rozeznanie rynku).

Rozeznanie rynku dotyczy realizacji zajęć z języka angielskiego dla 60 dzieci w przedszkolu Bąbelkowa Akademia mieszczącym się na terenie gminy Łomianki w okresie realizacji projektu.

Termin składania ofert upływa 10.08.2016 r.

Rozeznanie rynku
Załącznik nr 1 – druk oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie dot. braku powiązań

Data publikacji: 01.08.2016

 

Ogłoszenie nr 4/BB

W związku z realizacją projektu Przedszkole Bąbelki – szansą na integrację dzieci w wieku 2,5 – 5 lat współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Akademia Projektów Canviar Anna Krakowiak-Rusocka prowadzi procedurę w trybie określonym w §11 ust. 3 umowy o dofinansowanie projektu (rozeznanie rynku).

Rozeznanie rynku dotyczy realizacji grupowych zajęć rytmiki dla 60 dzieci w przedszkolu Bąbelkowa Akademia mieszczącym się na terenie gminy Łomianki w okresie realizacji projektu.

Termin składania ofert upływa 10.08.2016 r.

Rozeznanie rynku
Załącznik nr 1 – druk oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie dot. braku powiązań

Data publikacji: 01.08.2016

 

Ogłoszenie nr 5/BB

W związku z realizacją projektu Przedszkole Bąbelki – szansą na integrację dzieci w wieku 2,5 – 5 lat współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Akademia Projektów Canviar Anna Krakowiak-Rusocka prowadzi procedurę w trybie określonym w §11 ust. 3 umowy o dofinansowanie projektu (rozeznanie rynku).

Rozeznanie rynku dotyczy realizacji grupowych zajęć z wykorzystaniem gliny (ceramika) dla 60 dzieci w przedszkolu Bąbelkowa Akademia mieszczącym się na terenie gminy Łomianki w okresie realizacji projektu.

Termin składania ofert upływa 10.08.2016 r.

Rozeznanie rynku
Załącznik nr 1 – druk oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie dot. braku powiązań

Data publikacji: 01.08.2016

 

Ogłoszenie nr 6/BB

W związku z realizacją projektu Przedszkole Bąbelki – szansą na integrację dzieci w wieku 2,5 – 5 lat współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Akademia Projektów Canviar Anna Krakowiak-Rusocka prowadzi procedurę w trybie określonym w §11 ust. 3 umowy o dofinansowanie projektu (rozeznanie rynku).

Rozeznanie rynku dotyczy realizacji indywidualnych i  grupowych zajęć korektywno-kompensacyjnych dla 60 dzieci w przedszkolu Bąbelkowa Akademia mieszczącym się na terenie gminy Łomianki w okresie realizacji projektu.

Termin składania ofert upływa 10.08.2016 r.

Rozeznanie rynku
Załącznik nr 1 – druk oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie dot. braku powiązań

Data publikacji: 01.08.2016

 

Ogłoszenie nr 7/BB

W związku z realizacją projektu Przedszkole Bąbelki – szansą na integrację dzieci w wieku 2,5 – 5 lat współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Akademia Projektów Canviar Anna Krakowiak-Rusocka prowadzi procedurę w trybie określonym w §11 ust. 3 umowy o dofinansowanie projektu (rozeznanie rynku).

Rozeznanie rynku dotyczy realizacji grupowych zajęć ruchowych – gry i zabawy sportowe –  dla 60 dzieci w przedszkolu Bąbelkowa Akademia mieszczącym się na terenie gminy Łomianki w okresie realizacji projektu.

Termin składania ofert upływa 10.08.2016 r.

Rozeznanie rynku
Załącznik nr 1 – druk oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie dot. braku powiązań

Data publikacji: 01.08.2016

 

Ogłoszenie nr 8/BB

W związku z realizacją projektu Przedszkole Bąbelki – szansą na integrację dzieci w wieku 2,5 – 5 lat współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Akademia Projektów Canviar Anna Krakowiak-Rusocka prowadzi procedurę w trybie określonym w §11 ust. 3 umowy o dofinansowanie projektu (rozeznanie rynku).

Rozeznanie rynku dotyczy realizacji indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej dla 60 dzieci w przedszkolu Bąbelkowa Akademia mieszczącym się na terenie gminy Łomianki w okresie realizacji projektu.

Termin składania ofert upływa 10.08.2016 r.

Rozeznanie rynku
Załącznik nr 1 – druk oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie dot. braku powiązań

Data publikacji: 12.09.2016

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi cateringu dla dzieci korzystających ze żłobka Nasze Smyki w Rabce-Zdroju w ramach projektu Super Rodzice wracają do pracy!.
Termin składania ofert: 26.09.2016 r.

Aktualizacja z dnia 27.09.2016 r.: Informujemy, iż w odpowiedzi na przeprowadzone zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta.

Data publikacji: 10.11.2016 r.

Ogłoszenie nr 9/BB

W związku z realizacją projektu Przedszkole Bąbelki – szansą na integrację dzieci w wieku 2,5 – 5 lat współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Akademia Projektów Canviar Anna Krakowiak-Rusocka prowadzi procedurę w trybie określonym w §11 ust. 3 umowy o dofinansowanie projektu (rozeznanie rynku).

Rozeznanie rynku dotyczy realizacji indywidualnych zajęć terapii pedagogicznej dla 10 dzieci w przedszkolu Bąbelkowa Akademia mieszczącym się na terenie gminy Łomianki w okresie realizacji projektu.

Termin składania ofert upływa 18.11.2016 r.

Rozeznanie rynku
Załącznik nr 1 – druk oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie dot. braku powiązań

Data publikacji: 10.11.2016 r.

Ogłoszenie nr 10/BB

W związku z realizacją projektu Przedszkole Bąbelki – szansą na integrację dzieci w wieku 2,5 – 5 lat współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Akademia Projektów Canviar Anna Krakowiak-Rusocka prowadzi procedurę w trybie określonym w §11 ust. 3 umowy o dofinansowanie projektu (rozeznanie rynku).

Rozeznanie rynku dotyczy realizacji indywidualnych zajęć integracji sensorycznej dla 6 dzieci w przedszkolu Bąbelkowa Akademia mieszczącym się na terenie gminy Łomianki w okresie realizacji projektu.

 

Termin składania ofert upływa 18.11.2016 r.

Rozeznanie rynku
Załącznik nr 1 – druk oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie dot. braku powiązań

Data publikacji: 17.04.2016 r.

Rozeznanie rynku na najem lokalu na terenie Rabki-Zdroju w ramach projektu Super Rodzice wracają do pracy!