Zmiana zaczyna się dzisiaj! Zadzwoń do nas: +48 666 244 544

Zajmujemy się zarówno zwrotnymi jak i bezzwrotnymi instrumentami finansowania. Po dokonaniu szczegółowego wywiadu na temat potrzeb Twojej firmy, przedstawiamy optymalny model finansowania. Określamy ryzyko związane z pozyskaniem środków, przybliżony czas zakończenia procesu pozyskiwania, tak aby inwestycja mogła być realizowana bez zakłóceń.

Canviar oferuje również kompleksową obsługę związaną z finansowaniem zewnętrznym tzw. projektów miękkich. Istnieje również możliwość realizacji projektów w Partnerstwie z Canviar, co redukuje koszty pozyskania środków.

Poprowadzimy monitoring wydatków i poziom rozliczenia wkładu własnego. Naszym zadaniem jest doradzanie przy podejmowaniu decyzji dotyczących właściwego zakwalifikowania danego wydatku do kosztów projektu.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Poszukać potencjalnego źródła finansowania dla Twojego pomysłu

Przygotować pełną dokumentację aplikacyjną

Zaplanować harmonogram przepływów finansowych tak aby zachować płynność w projekcie

Przygotować i rozliczyć wniosek o płatność/sprawozdanie finansowe

Wybrać efektywnego kosztowo i jakościowo wykonawcę

Skonstruować od podstaw budżet projektu

Źródła pochodzenia środków finansowych

gwiazdki

europejskie

Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójności – fundusze wdrażane są na poziomie kraju i regionu poprzez programy operacyjne; Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz Morski i Rybacki, Instrument „Łącząc Europę”, Europa dla Obywateli, Erasmus +, Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Kreatywna Europa

mapka

Krajowe

dotacje celowe pochodzące z budżetu państwa, np. Bony na innowacje, program 500+, Program Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Program Maluch,

malopolska

Regionalne

otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych skierowane do organizacji pozarządowych;

lupka

Inne

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, programy grantowe prowadzone przez podmioty prywatne, np. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacji Batorego, Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego,  Google Grants

Nasi Klienci